Website Trung tâm Xúc tiến Thương mại Đồng Nai
Cập nhật: 28.01.2013 04:57
ChuyenWeb.net vừa hoàn thành nâng cấp website cho Trung tâm Xúc tiến Thương mại Đồng Nai tại địa chỉ: http://xttmdn.com

ChuyenWeb.net vừa hoàn thành nâng cấp website cho Trung tâm Xúc tiến Thương mại Đồng Nai tại địa chỉ: http://xttmdn.com


GIỚI THIỆU KHÁCH HÀNG

1. Lịch sử hình thành

Trung tâm Xúc tiến Thương mại Đồng Nai, tiền thân là phòng Xúc tiến Thương mại - Du lịch thuộc Sở Thương mại - Du lịch Đồng Nai được thành lập theo Quyết định số 4244/QĐ-UBND ngày 28/4/2006 của UBND tỉnh Đồng Nai và chính thức đi vào hoạt động từ tháng 10/2006.

Thực hiện Quyết định số 987/QĐ-UBND ngày 28/3/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc hợp nhất Sở Công Nghiệp với Sở Thương mại - Du lịch thành Sở Công Thương Đồng Nai. Để phù hợp cơ cấu tổ chức mới, ngày 23/4/2008, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết đinh số 1302/QĐ-UBND về việc đổi tên và chuyển Trung tâm Xúc tiến Thương mại - Du lịch Đồng Nai thành Trung tâm Xúc tiến Thương mại Đồng Nai, trực thuộc Sở Công Thương Đồng Nai.

2. Tên cơ quan

    + Tiếng Việt: Trung tâm Xúc tiến Thương mại Đồng Nai
    + Tiếng Anh:  Dongnai Trade Promotion Center
    + Tên viết tắt: DTPC

THÔNG TIN LIÊN HỆ
  • Địa chỉ: Lầu 4, số 2, Nguyễn Văn Trị, P. Thanh Bình,  TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: (061)3 822220
  • Fax: (061)3 840518
  • Email: tt@xttmdn.com