Bảng giá phần mềm
Cập nhật: 26.07.2012 02:19

QUẢN LÝ THU PHÍ TRƯỜNG PHỔ THÔNG

Giá : 18.000.000 đồng
Xem chi tiết

QUẢN LÝ HỌC SINH PHỔ THÔNG
 
Giá : 6.000.000 đồng
Xem chi tiết

QUẢN LÝ NHÀ HÀNG TIỆC CƯỚI 

Giá : 25.000.000 đồng
Xem chi tiết

KẾ TOÁN

Giá : 15.000.000 đồng
Xem chi tiết

QUẢN LÝ KHO
 
Giá : 10.000.000 đồng
Xem chi tiết

QUẢN LÝ NHÂN SỰ
 
Giá : 25.000.000 đồng
Xem chi tiết

 QUẢN LÝ BÁN HÀNG

Giá : 10.000.000 đồng
Xem chi tiết

IN HÓA ĐƠN ĐẶC THÙ
 
Giá : 5.000.000 đồng
Xem chi tiết